Belka
Środa, 16 Stycznia 2019   imieniny: Marceli, Włodzimierz, Bernard
Rejestracja Witaj: Gościu, Zaloguj się
 
Belka
 

BURMISTRZ PRZASNYSZA ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska Dyrektorów Miejskich Przedszkoli nr 1 i nr 2

Data publikacji: 2012-05-11, Data modyfikacji: 2012-05-11
A A AWydrukDrukuj  
 

BURMISTRZ PRZASNYSZA

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

D Y R E K T O R A

Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej w Przasnyszu, 06-300 Przasnysz, ul. Lipowa 8.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola,
poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym: dyplom ukończenia studiów wyższych, dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela akademickiego,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) lub w art. 140, ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (D. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
oświadczenie, że kandydat nie był karany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami),
oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać wzamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej w Przasnyszu" w terminie do dnia 21 maja 2012 r. do godz. 15,30 na adres: Urząd Miasta Przasnysz (biuro podawcze), 06-300 Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Przasnysza. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie za potwierdzeniem odbioru.Burmistrz Przasnysza

/-/ Waldemar TrochimiukBURMISTRZ PRZASNYSZA

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

D Y R E K T O R A

Miejskiego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu, 06-300 Przasnysz, ul. Świerczewo 8.

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola,
poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym: dyplom ukończenia studiów wyższych, dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela akademickiego,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) lub w art. 140, ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (D. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
oświadczenie, że kandydat nie był karany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zmianami),
oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać wzamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Przasnyszu" w terminie do dnia 21 maja 2012 r. do godz. 15,30 na adres: Urząd Miasta Przasnysz (biuro podawcze), 06-300 Przasnysz ul. Jana Kilińskiego 2.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Przasnysza. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni na piśmie za potwierdzeniem odbioru.Burmistrz Przasnysza/-/ Waldemar Trochimiuk

, Źródło artykułu: http://www.przasnysz.um.gov.pl/
 
Komentarze
Brak komentarzy, Twój może być pierwszy!
Autor:
Kod z obrazka:
Puste pole z komentarzem
Puste pole z podpisem
Wyszukaj
 
Kreska
Kreska
Dodaj artykuł
Najnowsze komentarze
 
  Kreska
   
  Polecane

  DOSTAWCY-INTERNETU-W-POLSCE-NAJLEPSZY-INTERNET

   
  Brak sond
   
  Newsletter
  Bądź na bieżąco z nadchodzącymi imprezami. Zapisz się na bezpłatny newsletter.
   
   
  przasnyski

  Powiat przasnyski - powiat w województwie mazowieckim (północna część) ze stolicą w Przasnyszu. Zaliczają się do niego gminy Przasnysz (gmina miejska), Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz (gmina wiejska). Powstał w 1999 roku.

  Powiat zajmuje dużą powierzchnię, bo jest to 1217 km², ale jest słabo zaludniony. Na jednym kilometrze kwadratowym mieszka tu średnio 44 osób, co daje ogólną liczbę ludności w liczbie 54 tys.

  Powiat może się pochwalić olbrzymią ilością lasów, co umożliwia polowania, zbieranie grzybów i relaks na świeżym powietrzy w urokliwych miejscach. Inną dużą atrakcją turystyczną są bez wątpienia spływy kajakiem rzeką Omulew. Na bardziej zorganizowane podziwianie wspaniałości powiatu pozwolą turystyczne szlaki.

   

   

  Zgłoś uwagi - uzupełnij wszystkie pola